ارایه نهایی پروژه‌های کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی(2)

دانشجویان کارشناسی گرافیک / سازمان مدیریت صنعتی دوشنبه ۲ بهمن ساعت ۱۶  دانشجویانی که در موعد مقرر برای تحویل پروژه مراجعه ننموده اند تا پایان روز 5 بهمن فرصت دارند نسبت به ارسال فایل نهایی پروژه خود و گزارش کلی پروژه از طریق ای میل اقدام کنند. در غیر اینصورت نمره درس پروژه ناتمام منظور […]

/۰ comments
top