داستان یک موزه، بهانه‌ای برای افتخار به مردم سرزمینم

سال گذشته وقتی پیشنهاد بازدید از موزه آقای حسین پناه را به مالک مجموعه اصفهان سیتی سنتر دادم، گمان نمی کردم این آشنایی منجر به تأسیس یکی از زیباترین موزه های ایران شود که به لطف خدا تا چند روز دیگر افتتاح خواهد شد. ۲ سال پیش با آقای حسین پناه مؤسس اولین موزه خصوصی […]

/۰ comments
top