كارخانه روياى زعفرانى

روز گذشته كارگاه آموزشى كارخانه رويا تمام شد. خيلى خوشحال هستم كه سه روز فشرده  در كنار شش نفر از دوستان خلاق و از رشته هاى مختلف بودم و فضاى خيلى خلاقى رو تجربه كرديم. رضا بهرامى عكاس و مستند ساز و يا بهتر بگم ديزاينر خوش فكر، اين كلاس رو خيلى خوب و ترو […]

/۳ comments
top