چگونه روباه شویم؟!

“هنر حرفه‌ای” عبارتی که زیاد می شنویم؛ “هنرمند” چهره ای که زیاد می‌بینیم. هنرمند حرفه‌ای کسیت؟ چقدر پول دارد؟ زندگی فقیرانه ای دارد یا … . آیا ایده های پولساز هنری در کنج آتلیه های آنچنانی و در خلوت های هنرمندان تولید می شود؟ تبلیغات خلاق را چه کسانی می سازند؟ دستمزد یک گرافیک دیزاینر٬ طراح […]

/۲ comments

کارخانه رویاى زعفرانى

روز گذشته کارگاه آموزشى کارخانه رویا تمام شد. خیلى خوشحال هستم که سه روز فشرده  در کنار شش نفر از دوستان خلاق و از رشته هاى مختلف بودم و فضاى خیلى خلاقى رو تجربه کردیم. رضا بهرامى عکاس و مستند ساز و یا بهتر بگم دیزاینر خوش فکر، این کلاس رو خیلى خوب و ترو […]

/۳ comments
top