نهال توان‌مندی‌مان را رشد دهیم!

از شهریورماه سال گذشته دنبال بودم که امیر مهرانی عزیز را در اصفهان هم ببینیم و فرصتی را فراهم کنیم تا از صحبت ها و آموزه های او بهره ببریم. اکنون خوشحال‌ام که به مدد امیر و تیم آموزش و مشاوره چارگون و همچنین دوست مشترک‌مان رضا بهرامی‌نژاد این فرصت فراهم شد و در پانردهم اسفندماه […]

/۱ comment
top