خیلی خوشحالم که به وب سایت من سر زده اید!

فکر کنم اگر چرخی بزنید چیزهای بیشتری کشف خواهید کرد…

مشاهده برنامه ها

 

آخرین نوشته ها

تحقیقات بازار در 1400

تحقیقات بازار در 1400 from Masih Karimian مطالبی که در اسلاید های فوق آمده است به عنوان سخنرانی در سالن اصلی سومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی ارایه شده است. موضوع ارایه چالش ها و

داستان‌گویی مهارتی برای رهبری

افتخار داشتم تا در جلسه خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی در آبان ماه و در جمع مدیران صنایع و کسب و کارها در خصوص داستان گویی به عنوان مهارتی برای رهبری ارایه فوق را تقدیم کنم.

عضویت خبرنامه

مشتریان

top