نسخه ایرانی اسکرام

دیروز خبری شنیدم که قرار است دوره PSM در ایران و به مدرسی یک ایرانی یعنی دوست عزیز و خوبم اسد صفری برگزار شود.البته دورهPSM قبلا در ایران  با زحمات  آقا اسد برگزار شده بود(+) ؛ اما تدریس این دوره هارا فیصل محمود بر عهده داشت. من هم افتخار داشتم در دوره دوم شرکت کنم. […]

/۱ comment
top