داستان‌گویی مهارتی برای رهبری

افتخار داشتم تا در جلسه خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی در آبان ماه و در جمع مدیران صنایع و کسب و کارها در خصوص داستان گویی به عنوان مهارتی برای رهبری ارایه فوق را تقدیم کنم.

/۲ comments

کمال گرایی (کامل گرایی) – بنیاد نخبگان

این ارایه در خصوص پدیده کمال گرایی ( کامل گرایی) یا که به بررسی ریشه ها، پیامد ها و روشهای اصلاح این پدیده می پردازد. .این ارایه در مدرسه تابستانی کسب و کار/بنیاد نخبگان استان اصفهان ارایه شده است

/۲ comments

روباه و خارپشت – راهکارهایی برای پرورش خلاقیت / سازمان مدیریت صنعتی

در این ارایه با بررسی زندگی روباه و خارپشت و الهام گرفتن از آنها راهکارهایی برای پرورش خلاقیت و تفکر به سبک روباه ارایه شده است. این ارایه بخشی از کلاس آموزشی خلاقیت و نوآوری است که در سازمان مدیریت صنعتی اصفهان برگزار می‌شود. عنوان این کارگاه الهام گرفته از کارگاه دوست عزیز وایده‌پردازم رضا […]

/۴ comments
top