تیکی تاکای خلاقیت (۱۰) – خدا از زبان دیگران پاسخ می‌دهد!

مقدمه: این پست در ادامه پست های قبلی با عنوان “۱۰۱تکنیک حل خلاق مسأله یا راهنمای اندیشه‌های نو برای کسب‌وکار” است. پست هایی که برداشت آزادی است از این کتاب....

/۱ دیدگاه
1 2 3 4 5 16
top