مدتها بود می خواستم به صورت پیوسته و مداوم بنویسم؛ این فضا اکنون روبه روی شماست.از آن چیزی خواهم نوشت که فکر می کنم کمک می کنه هر روز تازه و شاداب باشم. شاید شما هم مخاطب من باشید.حرفه من مشاوره مدیریت است و با شرکت ها در خصوص مشاوره توسعه برند٬ تحلیل و توسعه بازار٬ مهندسی تبلیغات همکاری می کنم. سعی می کنم ایده هایم نوآورانه و خلاق و موثر باشد. در سازمان مدیریت صنعتی تدریس می کنم؛ برخی از مطالب مربوط به تدریس رو هم منتشر خواهم کرد. در ضمن اینجا رو فضای مناسبی می دونم برای ارتباط با دوستانم.

top