برنامه کارگاه ها و سمینارها.

برنامه سال ۹۵

تاریخ برگزاری
ساعت برگزاری
عنوان ارائه
مخاطبان
محل برگزاری کارگاه/سمینار
۱۶ خرداد۹-۱۷هنر متقاعدسازیمدیران کسب و کارها و صنایعمرکز آموزش روزنامه دنیای اقتصاد
۲۰ شهریور۱۴-۱۶تکنیک های حل مساله تیم فنی و تولید شرکت مهندسی کسرا
۲۸شهریور ۹-۱۷هنر متقاعدسازی مدیران کسب و کارها و صنایعمرکز آموزش روزنامه دنیای اقتصاد
۱ و ۸ و ۱۵ مهرماه ۸-۱۳اصول و فنون مذاکره دوره تحصیلات تکمیلی سازمان مدیریت صنعتی
۲۱و۲۸ مهرماه ، ۵ و ۱۲ آبان ۱۵-۱۸اصول و فنون مذاکره مدیران ارشدبانک صنعت و معدن
۶و۱۳و۲۰و۲۷ آبان ۸/۳۰-۱۳/۳۰تفکر خلاق و تکنیک های حل مساله دوره تحصیلات تکمیلی سازمان مدیریت صنعتی
دوشنبه ها
آبان ،‌آذر و دی
۱۶-۲۰اصول و فنون مذاکره کارشناسی مدیریت بازرگانیسازمان مدیریت صنعتی
۱۸و ۲۵ آبان و ۲ آذر۱۷-۲۰هنر متقاعدسازی مدیران کسب و کارها و صنایعمرکز آموزش بازرگانی اصفهان
۳و۱۰و۱۷و۲۴ آذرماه ۱۷-۲۰تحقیقات بازاریابی دوره MBA / مدیران کسب و کارها و صنایعسازمان مدیریت صنعتی
۳۰ آذر۹-۱۶هنر متقاعدسازی مدیران کسب و کارها و صنایعمرکز آموزش روزنامه دنیای اقتصاد

برنامه سال ۹۴ (‌اجرا شده)

تاریخ برگزاری
ساعت برگزاری
عنوان ارائه
مخاطبان
محل برگزاری کارگاه/سمینار
۲۴خرداد۹-۱۷هنر متقاعدسازیآزاد-مدیران کسب و کارها و صنایعمرکز آموزش روزنامه دنیای اقتصاد
۱۴اردیبهشت
۹۴
۸-۱۳
۱۴-۱۷
هنر متقاعدسازی جلسه اولسمینارDBA
سمینارMBA
دانشکده مدیریت
دانشکده قم
۲۱اردیبهشت
۹۴
۸-۱۳
۱۴-۱۷
هنر متقاعدسازی جلسه دومسمینارDBA
سمینارMBA
دانشکده مدیریت
دانشکده قم
۲۸اردیبهشت
۹۴
۸-۱۳
۱۴-۱۷
بازسازی جایگاه برند در شرایط تغییر و بحرانآزاد-مدیران کسب و کارها و صنایعمرکز آموزش روزنامه دنیای اقتصاد
۲۷ فروردین
۹۴
۸-۱۳هنر متقاعدسازی جلسه دومدانشجویان دوره تکمیلی مدیریتسازمان مدیریت صنعتی اصفهان
۲۰فروردین
۹۴
۸-۱۳هنر متقاعدسازی جلسه اولدانشجویان دوره تکمیلی مدیریتسازمان مدیریت صنعتی اصفهان
۱۸خرداد۳۰/۸-۱۶بازاریابی در شرایط بحرانآزاد-مدیران کسب و کارها و صنایعشرکت صنعت تدبیر
۱۱خرداد
۹۴
۱۸-۲۰بازسازی جایگاه برند در شرایط تغییر و بحراناعضای خانه مدیرانخانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی
۱۶ و ۱۷
خرداد
۱۷-۲۰هنر متقاعدسازی جلسه اولآزاد-مدیران صنابع-شرکت شهرکهای صنعتی اصفهانمرکز آموزش بازرگانی اصفهان
۲۵خرداد۱۷-۲۰هنر متقاعدسازی جلسه اولآزاد-مدیران صنابع-شرکت شهرکهای صنعتی اصفهانمرکز آموزش بازرگانی
۲۳تیرماه ۱۶-۲۰توسعه مشتریشرکت کنندگان در استارتاپ ویکند دانشگاه صنعتیشرکت شهرکهای صنعتی اصفهان
۱۸تیرماه۱۶-۱۹هنر متقاعدسازی
شروع دوره
آزاد-مدیران صنابع-شرکت شهرکهای صنعتی اصفهانمرکز آموزش بازرگانی اصفهان
۲۸ مرداد ۱۸/۳۰-۲۰/۳۰راهکارهای جذب و حفظ مشتریان در بنگاه‌های آموزشیمدیران و کارشناسان بنگاه‌های آموزشیسالن همایش نمایشگاه بین‌المللی استان اصفهان
۲۳ شهریور ۹-۱۷تکنیک‌ها و شیوه‌های خلق و توسعه برندهای پایدارآزاد-مدیران کسب و کارها و صنایعمرکز آموزش روزنامه دنیای اقتصاد
۶ مهر۱۷-۱۹توسعه مشتریشرکت کنندگان در استارتاپ ویکند دانشگاه شهرکرددانشگاه شهرکرد
۲۷ مهر۹-۱۷هنر متقاعدسازی آزاد-مدیران کسب و کارها و صنایعمرکز آموزش روزنامه دنیای اقتصاد
۶ آبان ۱۷-۱۹توسعه مشتریشرکت کنندگان در استارتاپ ویکند دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برگشت به بالا