تحقیقات بازار در 1400

تحقیقات بازار در 1400 from Masih Karimian

مطالبی که در اسلاید های فوق آمده است به عنوان سخنرانی در سالن اصلی سومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی ارایه شده است.
موضوع ارایه چالش ها و محدودیت های تحقیقات بازاریابی در سال 1400 درایران و پیشنهاداتی برای شرکت ها و آژانس های تحقیقات بازار بوده است.

برچسب

پاسخی بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

top