هفت “ت” در خلق برند شخصی

هفت گام زیر برای خلق یک برند شخصی پیشنهاد میشود که با هفت ” ت ”  آغاز می‌گردد.

تو:

اولین گام به تو اختصاص دارد. اینکه هستی و چه رسالتی داری. این مرحله مستلزم شناخت کافی از خود است . آنچه من هستم یا آنچه تو هستی مجموعه ای از داشته ها و باورهایی است که در مورد خودمان داریم و لازمه آن کندوکاو و تأملی در درون است بدون رودربایستی با خودتان.

تعریف:

در گام دوم تعریف می‌کنی که چه کسی قرار هست باشی، آنچه تو را به آن خواهند شناخت، آن چه دوست داری، با همه ابعاد و تعاریفش. قرار است اگر تو را کسی صدا بزند اولین معنی که در ذهن او تداعی میشود چه باشد؟

تصور:

خب خودت را در نقطه ای که تعریف کردی تصور کن. چه چیزهایی داری ( باید داشته باشی) که الان به آن مجهز نیستی؛ مهارت‌ها، ارتباط‌ها، دانسته‌ها و خصیصه‌های اخلاقی و … ، هرچه که خود متعالی‌ات لازم دارد را ببین و بنویس، بایستی تصویری دقیق از مطلوب خود ترسیم کنی.

تلاش:

باز می‌گردیم به چیزی که الان هستیم. وقت آن رسیده که مسیری  از الان به نقطه متصور شده ترسیم کنیم و در راه رسیدن به آن تلاش کنیم. تلاشی با انگیزه رسیدن به تصویری که ساخته بودیم، جاهایی که باید برویم، آدم هایی که باید ببینیم، چیزهایی که باید یاد بگیریم و تجربه(شکست)هایی که باید بچشیم.

تمایز:

 گام تمایز جایی است که تو را از افراد مشابه‌ات جدا میکند. چیزی که تو داری و دیگران ندارند یا نمی‌توانند داشته باشند. مطمئنم که همه ما ویژگی منحصربه‌فردی داریم که فقط متعلق به ماست و باید کشفش کنیم.

اگر تا اینجا در شناخت و تعریف و تصور و تلاش خوب آمده‌باشیم شک ندارم که این تمایز به راحتی برای ما مشخص خواهدشد.

توسعه:

حالا نوبت آن رسیده که خود را به محیط‌ات عرضه کنی. خود را بیازمایی که چند مرده حلاجی ؟ آنچه ساخته‌ای در محک دیگران و تلاشهای خود قرار دهی و میزان موفقیت‌ات را بسنجی. سخت ترین مرحله را پشت سر می‌گذاری، اگر آنچه هستی را آنطور که باید و شاید نشان دهی. چه خوب خواهد بود اگر بر ترسمان غلبه کنیم و از قضاوتهای عجولانه سرخورده نشویم.

تحلیل:

اگر می‌خواهیم بهتر شویم و نقصهای را برطرف کنیم روشن است که به بازخوردها نیازمندیم. بررسی و تحلیل بازخوردها کمک می‌کند تا برند شخصی‌مان را بهبود بخشیم و برای تقویت و نگهداری آن تلاش نماییم.

برچسب

پاسخی بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

top