رسانه های اجتماعی٬ عامل چرخش اعتماد مشتریان

تا اوایل دهه اخیر قدرتمند ترین کانال ارتباطی مشتریان با محصولات بازاریابی و تبلیغات بود. آن چه ما می شناختیم از کالا و خدمات به واسطه داده هایی بود از سوی تبلیغات یا بازاریابان به سوی ما سرازیر می شد و شکل گیری برند در ذهن مشتری به واسطه همین داده ها روی می داد؛ اما به واسطه مشکلات به وجود آمده در این مسیر نظیر رکود اقتصادی٬ کاهش فاکتور صداقت٬ تعدد انتخاب ها٬سرعت و… شاخص اعتماد در این کانال ارتباطی رو به کاهش گذاشت و متزلزل شد.

ذهن مشتری اما این تزلزل را دوست نداشت و می خواست دوباره به اعتماد روی بیاورد؛ این خلاء در ذهن مشتری و همزمانی آن با گسترش شبکه های اجتماعی و جذابیت و قدرت این شبکه ها باعث شد تا  این شبکه ها در ذهن مشتری به عنوان یک کانال ارتباطی شکل گرفته  و پس از جایگزینی کانال های ارتباطی قبلی٬ جایگاه خود را تثبیت نمایند و سر و کله اعتماد پیدا شد! مشتریان به جای گوش دادن به تبلیغات و بازاریاب ها به حرف های سایر مشتریان گوش می دادند و به تجربه آنها اعتماد می کردند. نتایج جالبی در نظرسنجی موسسه ترند استریم – لیدا اسپیت منتشر شده که نشان می دهد مشتریان به حرف غریبه های وب بیش از متخصصان توجه می کنند!

بنابراین بازاریابی و به خصوص بازاریابی فضای دیجیتال در آینده شاهد این خواهد بود که تصمیم گیری بخش بزرگی از مشتریان به دریافت آنها از خرد جمعی شبکه های اجتماعی و نتایج حاصل از به اشتراک گذاری تجربه های سایر مشتریان خواهد بود. بنابر این بنگاه های کسب و کار ناگزیر خواهند بود برای پیدا کردن مشتری از در رسانه های اجتماعی وارد شوند. یکی از راهکارهای بازاریابی در این فضا راهکار خلق مشترک (Co-Creation) است که پیشتر به آن اشاره کردم.

مجموعه راهکارهای شکل گرفته مبنی بر این ایده را راهکارهای بازاریابی افقی می نامند. افقی به معنی متضاد راهکارهای عمودی که شامل روشهای متاخر بازاریابی که مقصد و هدف برندینگ فقط یک یا چند مشتری بود٬ مطرح می شود. دقت کنیم که بازاریابی افقی با بازاریابی شبکه ای مفاهیم متفاوتی دارد. در آینده به تشریح بیستر بازاریابی افقی خواهم پرداخت.

برچسب

2 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

top